Cách tính ngày nộp tờ khai thuế và nộp thuế


04/04/2020 Hỏi đáp

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về việc xác định ngày nộp tờ khai thuế và nộp thuế

Theo Điều 8, Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định :

Điều 8. Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế

1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo ngày dương lịch, kể cả ngày nghỉ theo quy định.

2. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước trừ ngày nghỉ theo quy định.

3. Trường hợp thời hạn là một ngày cụ thể thì ngày bắt đầu tính hết thời hạn là ngày tiếp theo của ngày cụ thể đó.

4. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

5. Ngày đã nộp hồ sơ thuế để tính thời hạn giải quyết công việc hành chính thuế là ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ, văn bản đúng theo quy định.

Căn cứ quy định trên cần lưu ý:

-         Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Ví dụ : Hạn nộp tờ khai Quý 1/2019 là ngày 30/04/2019 trùng với ngày nghỉ lễ, Nên hạn nộp tờ khai sẽ được tính cho ngày 02/05/2019 là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó (Do 01/05/2019 cũng là ngày nghỉ)