Uỷ quyền trong giao dịch với cơ quan thuế


04/04/2020 Hỏi đáp

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về việc uỷ quyền trong giao dịch với cơ quan thuế:

Theo Khoản 2, Điều 6, Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định :

2. Ủy quyền trong giao dịch với cơ quan thuế

- Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể ủy quyền cho cấp dưới ký thừa ủy quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

- Người nộp thuế là cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp đại lý thuế thực hiện theo khoản 3 Điều này) được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải có văn bản ủy quyền theo Bộ luật dân sự.

- Văn bản ủy quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian ủy quyền.

Căn cứ công văn số 3593/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế năm 2013 :

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho các tổ chức, cá nhân khác thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Căn cứ Điều 563, Bộ luật dân sự 2015

Thời hạn ủy quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Căn cứ quy định trên cần lưu ý:

-         Văn bản ủy quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi ủy quyền

-         Thời gian uỷ quyền không quá 1 năm

-         Văn bản ủy quyền không cần công chứng, chứng thực