Thuế GTGT


01

May 2020

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn và kê khai tính nộp thuế GTGT

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn và kê khai tính nộp thuế GTGT

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về việc hàng hóa tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn và kê khai tính nộp thuế GTGT như sau: Theo khoản 4 điều 7...

01

May 2020

Hàng biếu tặng có phải xuất hoá đơn và kê khai thuế GTGT

Hàng biếu tặng có phải xuất hoá đơn và kê khai thuế GTGT

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về việc hàng biếu tặng có phải xuất hoá đơn và kê khai thuế GTGT như sau: 1. Xuất hoá đơn hàng biếu tặng Theo khoản 7...

01

May 2020

Điều chuyển tài sản cho chi nhánh có xuất hoá đơn không?

Điều chuyển tài sản cho chi nhánh có xuất hoá đơn không?

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về việc Điều chuyển tài sản cho chi nhánh có xuất hoá đơn không như sau: Căn cứ Khoản 7, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy...

01

May 2020

Chuyển nhượng dự án đầu tư có phải kê khai và nộp thuế GTGT

Chuyển nhượng dự án đầu tư có phải kê khai và nộp thuế GTGT

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về việc chuyển nhượng dự án đầu tư có phải kê khai và nộp thuế GTGT như sau: Căn cứ Khoản 4, Điều 5, Thông tư số...

01

May 2020

Xuất hóa đơn GTGT cho tiền hỗ trợ, tiền bồi thường khi nào

Xuất hóa đơn GTGT cho tiền hỗ trợ, tiền bồi thường khi nào

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về việc xuất hóa đơn GTGT cho tiền hỗ trợ, tiền bồi thường như sau: Căn cứ Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định:...

01

May 2020

Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán không chịu thuế GTGT

Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán không chịu thuế GTGT

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán không chịu thuế GTGT sau: Căn cứ Khoản 8, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC...