Thuế TNCN


16

Apr 2020

Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng

Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ từ thừa kế, quà tặng như sau: Căn cứ Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi,...

16

Apr 2020

Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng

Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng như sau: Căn cứ Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại...

16

Apr 2020

Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại như sau: Căn cứ Điều 14 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định : A....

16

Apr 2020

Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ bản quyền

Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ bản quyền

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ bản quyền như sau: Căn cứ Điều 13 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định : A. ĐỐI VỚI...

16

Apr 2020

Cách tính thuế TNCN với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Cách tính thuế TNCN với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản như sau: Căn cứ Điều 12 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi,...

16

Apr 2020

Cách tính thuế TNCN thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Cách tính thuế TNCN thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về cách tính thuế TNCN thu nhập từ chuyển nhượng vốn như sau: Căn cứ Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều...

16

Apr 2020

Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn

Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn như sau: Căn cứ Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều...

16

Apr 2020

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm những gì?

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm những gì?

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm những gì? như sau: Căn cứ Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định : A. Hồ sơ chứng...